วันหยุดและวันสำคัญ ปี ๒๕๕๖

ปฏิทินวันพระ ปี ๒๕๕๖

ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ ครับ ต้องขอบคุณทางเวป www.webappiphone.com/ical/

ที่ทำ ปฏิทินฟรีแบบสาธารณะให้กับบุคคลได้ใช้ทุกปี ครับ

สำหรับผู้ใช้ Android
เข้า Android Market ค้นหา App ชื่อ

iCal Import/Export

https://market.android.com/details?id=at.aichbauer.ical

ปฏิทินวันหยุดและวันสำคัญ ปี ๒๕๕๖

ให้ Set URL ใน App iCal Import/Export เป็น
http://dl.dropbox.com/u/64549923/ics/thaiholidays2556.ics

ปฏิทินวันพระ ปี ๒๕๕๖

ให้ Set URL ใน App iCal Import/Export เป็น
http://dl.dropbox.com/u/64549923/ics/buddhistdays2556.ics